Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

LEGALIZACJA POBYTU

Czy wiesz, że... ?

Obcokrajowiec nielegalnie  przebywający lub wykonujący pracę w Polsce podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1000 zł. Dodatkowo może zostać on zobowiązany do opuszczenia kraju i otrzymać zakaz powrotu na okres do lat 5.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to jeden z kilku rodzajów zezwolenia na pobyt, o który może zawnioskować cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie to wydawane jest jeżeli zachodzą okoliczności, które uzasadniają zamieszkiwanie na terenie Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Dokument co do zasady udzielany jest maksymalnie na okres 3 lat. Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.

Jeden dokument

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to dokument legalizujący zarówno pobyt jak i zatrudnienie cudzoziemca w Polsce. Obcokrajowiec posiadający ważną kartę pobytu uzyskaną na podstawie ww. zezwolenia może bez dodatkowych dokumentów wykonywać pracę, jednak tylko na rzecz pracodawcy i na warunkach wskazanych w decyzji o udzieleniu zezwolenia. W przypadku zmiany pracodawcy lub utraty pracy cudzoziemiec musi wystąpić o nowe zezwolenie (i nową kartę) oraz dopełnić szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

UWAGA! Zatrudnienie pracownika na podstawie karty pobytu wydanej na prace u innego pracodawcy uznawane jest za nielegalne i grozi surowymi sankcjami zarówno dla pracodawcy jak i cudzoziemca.

Zleć profesjonalistom szybkie i skuteczne przeprowadzenie procedury dot. uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karty pobytu). Zapytaj o niezobowiązującą wycenę.

Korzyści z posiadania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Uzyskanie karty pobytu jest procedurą trwającą wiele miesięcy i wymaga spełnienia szeregu wymogów zarówno ze strony pracodawcy jak i cudzoziemca. Jest to jednak rozwiązanie nad którym warto się zastanowić, ponieważ przynosi wiele korzyści, m.in.:

  • zalegalizowanie zatrudnienia i pobytu cudzoziemca na wiele lat,

  • brak konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów legalizujących zatrudnienie cudzoziemca w Polsce (np. zezwolenia na pracę),

  • brak przerw w zatrudnieniu spowodowanych koniecznością wyjazdu z kraju po upływie ważności wizy lub okresu dopuszczalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego. 

  • przywiązanie pracownika do miejsca pracy, ponieważ każda zmiana pracodawcy zobowiązuje go do uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz nowej karty pobytu.

Jeżeli chcesz żeby procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę się dla Ciebie prosta i zakończyła się sukcesem, zapraszamy do współpracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu takich dokumentów, dzięki czemu oszczędzisz wiele czasu oraz zyskasz pewność, że wszelkie formalności zostaną dopełnione.

Jak działamy?

Krok 1

Kontaktujesz się

z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

Kontakt

Krok 2

Bezpłatnie szukamy najlepszego rozwiązania

i przedstawiamy niezobowiązujący kosztorys

Krok 3

Zajmujemy się

całą procedurą

i dostarczamy gotowy dokument

Korzyści z powierzenia nam Twojej sprawy:

Oszczędność czasu

Uzyskamy zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie przy Twoim minimalnym zaangażowaniu. Nie musisz zagłębiać się w zawiłości przepisów prawnych, stać w kolejkach, samodzielnie kompletować obszernej dokumentacji czy prowadzić korespondencji z urzędami. 

Gwarancja powodzenia

Doświadczeni Specjaliści po zapoznaniu się z Twoją sytuacją szukają najkorzystniejszego rozwiązania, które da gwarancję powodzenia. Uzyskanie dokumentów z nami staje się proste, szybkie i bezpieczne.

Rozliczenie za efekt

Stosujemy sprawiedliwy model rozliczenia za efekt. Dzięki temu masz pewność, że zależy nam na doprowadzeniu sprawy do końca tak samo jak Tobie.

Bezpieczeństwo

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemca będą legalne w świetle prawa, dzięki czemu zabezpieczysz się przed surowymi sankcjami wynikającymi z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. 

Pobierz darmowego e-booka