Zatrudnienie obcokrajowca - Warszawa

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA

Czy wiesz, że... ?

Nieprawidłowości związane z zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce narażają pracodawcę na surowe kary finansowe (do 30 000 zł), karę pozbawienia wolności (do lat 3), zakaz dostępu do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a także wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Aby cudzoziemiec mógł pracować legalnie w Polsce muszą być spełnione dwa warunki:

 1. pobyt cudzoziemca jest legalny, a podstawa pobytowa daje dostęp do rynku pracy (tutaj przeczytasz o legalnym pobycie),

 2. pracodawca posiada dokument legalizujący zatrudnienie cudzoziemca, o ile nie jest on zwolniony z obowiązku jego posiadania.

Chcesz uzyskać dokumenty legalizujące zatrudnienie cudzoziemca? Zapytaj o bezpłatną wycenę.

Do podstawowych form legalizacji zatrudnienia cudzoziemców spoza UE zalicza się:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,

 • zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D, E),

 • zezwolenie na pracę sezonową,

 • jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.

Obcokrajowiec ma także możliwość prowadzenia własnej firmy na terenie Polski, natomiast procedura jest skomplikowana i spełniony musi być szereg warunków.

Wybór formy legalizacji zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju wykonywanej pracy, narodowości, posiadanych dokumentów legalizujących pobyt czy oczekiwań pracodawcy. Poniżej przybliżymy pokrótce typy dokumentów uprawniających obcokrajowców do podjęcia pracy w Polsce.

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy składane jest do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Jest to najszybsza droga do zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, natomiast może zostać zastosowana tylko gdy zajdą określone okoliczności:

 • cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina),

 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością podmiotu określoną w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r/przepisach dotyczących pracy sezonowej,

 • okres pracy cudzoziemca przy tej formie legalizacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (łącznie z okresem przepracowanym u innych pracodawców na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).

Przeczytaj więcej o tym dokumencie tutaj.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ (TYP A, B, C, D, E)

 

 

Zezwolenie na pracę - typ A

Uzyskuje się dla cudzoziemca, który będzie świadczył pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który ma siedzibę/miejsce zamieszkania na obszarze Polski.

Przeczytaj więcej o tym dokumencie tutaj.

Zezwolenie na pracę - typ B

Uzyskuje się dla cudzoziemca, który będzie pełnił funkcję członka zarządu spółki.

Zezwolenie na pracę - typ C

Uzyskuje się dla cudzoziemca delegowanego przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce w zakładzie/oddziale tego pracodawcy lub podmiotu  z nim powiązanego na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. 

 

Zezwolenie na pracę - typ D

Uzyskuje się dla cudzoziemca delegowanego przez zagranicznego pracodawcę nieposiadającego zorganizowanej działalności w Polsce (tzw. usługa eksportowa).

 

Zezwolenie na pracę - typ E

Uzyskuje się dla cudzoziemca delegowanego na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu.

JEDNOLITE ZEZWOLENIE NA POBYT I PRACĘ

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa legalnie w Polsce, może wystąpić o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.  Uzyskuje on wtedy kartę pobytu, która potwierdza prawo do pobytu w Polsce oraz prawo do wykonywania pracy na warunkach wskazanych w decyzji o udzieleniu zezwolenia na rzecz konkretnego pracodawcy.

Przeczytaj więcej o tym dokumencie tutaj.

O zezwolenie występuje pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca w zakresie działalności określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. m.in.: 

 • uprawa roślin,

 • chów i hodowla zwierząt,

 • działalność usługowa wspomagającą te prace,

 • działalność w ramach obsługi obiektów noclegowych oraz restauracji i innych placówek gastronomicznych.

Maksymalny okres pracy, którą można wykonywać w ramach tego zezwolenia to 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

O NAS

Specjalizujemy się w legalizacji pobytu oraz pracy osób zza granicy na terenie naszego kraju. Interesuje Cię zatrudnienie cudzoziemca w Warszawie? Skorzystaj z naszej oferty! Posiadamy odpowiednie doświadczenie w tym zakresie, dzięki temu nasza współpraca na pewno będzie owocna. Zawsze stawiamy na profesjonalizm i rzetelność, a także wyrozumiałość.

 

Doskonale wiemy, że prawo często się zmienia, ewoluuje i może to powodować pewne wątpliwości u osób, które na co dzień zajmują się innymi sprawami. Zapewniamy, że zawsze jesteśmy na bieżąco, śledzimy wszelkie zmiany, a jeżeli te są istotne, to informujemy o tym klientów, którzy korzystają z naszych usług.

 

Zdobyta na przestrzeni lat wiedza oraz doświadczenie sprawiają, że wybierając nasze usługi, minimalizujesz ryzyko negatywnej decyzji urzędu! Zatrudnienie obcokrajowca w Warszawie to nic skomplikowanego, jeśli korzysta się z profesjonalnej pomocy! Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to zajmiemy się również reprezentowaniem dobra klienta w postępowaniu administracyjnym i przed różnymi urzędami.

 

Zatrudnienie obcokrajowca z naszą pomocą jest przede wszystkim proste, szybkie i bezpieczne. Z tego powodu zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy cenią sobie wysoką jakość usług i niezawodność. Nasi pracownicy do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie i w sposób rzetelny.

 

Chcesz zatrudnić obcokrajowca w Warszawie? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy. Jeżeli jest taka potrzeba, odpowiemy na wszelkie pytania i przygotujemy plan współpracy.

Jak działamy?

Krok 1

Kontaktujesz się

z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

Kontakt

Krok 2

Bezpłatnie szukamy najlepszego rozwiązania

i przedstawiamy niezobowiązujący kosztorys

Krok 3

Zajmujemy się

całą procedurą

i dostarczamy gotowy dokument

Korzyści z powierzenia nam Twojej sprawy:

Oszczędność czasu

Uzyskamy zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie przy Twoim minimalnym zaangażowaniu. Nie musisz zagłębiać się w zawiłości przepisów prawnych, stać w kolejkach, samodzielnie kompletować obszernej dokumentacji czy prowadzić korespondencji z urzędami. 

Gwarancja powodzenia

Doświadczeni Specjaliści po zapoznaniu się z Twoją sytuacją szukają najkorzystniejszego rozwiązania, które da gwarancję powodzenia. Uzyskanie dokumentów z nami staje się proste, szybkie i bezpieczne.

Rozliczenie za efekt

Stosujemy sprawiedliwy model rozliczenia za efekt. Dzięki temu masz pewność, że zależy nam na doprowadzeniu sprawy do końca tak samo jak Tobie.

Bezpieczeństwo

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemca będą legalne w świetle prawa, dzięki czemu zabezpieczysz się przed surowymi sankcjami wynikającymi z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. 

Pobierz darmowego e-booka