Zaproszenie dla cudzoziemca - Warszawa

Co to jest dokument zaproszenia cudzoziemca?

Zaproszenie to oficjalny dokument rejestrowany w urzędzie, który potwierdza, że osoba zapraszająca cudzoziemca zobowiązuje się do ewentualnego pokrycia kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terenie Polski (koszty zakwaterowania, wyżywienia, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania itd.).

Zaproszenie nie jest dokumentem legalizującym zatrudnienie cudzoziemca i nie daje prawa do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Dokument ten najczęściej wykorzystywany jest podczas ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej, aby wykazać, że cudzoziemiec posiada środki na utrzymanie w Polsce.

Potrzebujesz pomocy przy legalnym zatrudnieniu cudzoziemca? Skontaktuj się z nami.

Cudzoziemcy często mylą pojęcie „zaproszenia” z „oświadczeniem o powierzeniu pracy”, o które ubiegają się pracodawcy chcący zatrudnić cudzoziemca.

Jeżeli cudzoziemiec, który jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy prosi o „zaproszenie”, a w szczególności o „zaproszenie na pracę” to jest pewne, że potrzebuje on „oświadczenie o powierzeniu pracy” potwierdzającego chęć i gotowość pracodawcy do zatrudnienia obcokrajowca.

 Zaproszenie do pracy dla cudzoziemca - Warszawa - jak uzyskać?

Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to jeden z kilku warunków wymaganych do legalnego zatrudnienia pracownika pochodzącego spoza UE, EOG lub Szwajcarii. . Na podstawie tego dokumentu obcokrajowiec będzie mógł ubiegać się o wizę w kraju pochodzenia, która pozwoli mu podjąć pracę w Polsce.

 

Aby mieć możliwość skorzystania z tego rozwiązania, niezbędne jest spełnienie pewnych warunków. Należy m.in. uzyskać wpis do ewidencji we właściwym dla siebie urzędzie pracy. Dodatkowo okres zatrudnienia na podstawie tego dokumentu nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Uwaga! Do tego okresu wlicza się również pracę u innych pracodawców. ,

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy z uzyskaniem „Zaproszenia na pracę” dla cudzoziemca, zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Jeżeli cudzoziemiec wykorzystał już limit pracy na podstawie tego dokumentu, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę (przeczytaj tutaj o zezwoleniu na pracę).