Szkolenia dla działów HR

Jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia dla swoich pracowników w zakresie legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce? Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Najważniejsze umiejętności, które posiądą uczestnicy szkolenia:

1. umiejętność oceny, jakie dokumenty wymagane są do legalnego zatrudnienia konkretnego cudzoziemca,

2. umiejętność weryfikowania dokumentów pobytowych cudzoziemca oraz ocena możliwości jego zatrudnienia,

3. umiejętność przeprowadzenia procedury związanej z uzyskiwaniem odpowiednich dokumentów,

4. wiele innych, w zależności od ustalonych priorytetów szkolenia.

Więcej o szkoleniu:

  • szkolenie przeprowadzone w formie warsztatów,

  • analiza case studies - realne przykłady,

  • poziom i zakres dostosowany do potrzeb grupy szkoleniowej,

  • materiały szkoleniowe z omawianego tematu dla uczestników,

  • certyfikaty ukończenia szkolenia.