Polityka prywatności i COOKIES

Zasady przetwarzania danych

„JustB” Kamil Wypych przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

„JustB” Kamil Wypych zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny. Nie stanowi ona źródła praw i obowiązków dla Klientów „JustB” Kamil Wypych ani Użytkowników strony justb.pl.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

 • ograniczenie celu,

 • minimalizacja danych,

 • prawidłowość,

 • ograniczenie przechowywania,

 • integralność i poufność.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez „JustB” Kamil Wypych jak i podmioty trzecie, z którymi „JustB” Kamil Wypych współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 • Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał podać swoje dane w postaci imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „JustB” Kamil Wypych zarejestrowana w Warszawie (01-748), ul. Szamocka 10c/133.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu „JustB” Kamil Wypych będą przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiedź na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego,

 • prowadzenie działań marketingowych, w tym w celu subskrypcji newslettera,

 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

 • archiwizacji,

 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na „JustB” Kamil Wypych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:

 • udzielona zgoda,

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • prawnie uzasadniony interes administratora.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane?

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, usługi fakturowania i rozliczania zawartej umowy, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować „JustB” Kamil Wypych do przetwarzania danych przez określony czas,

 • okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów „JustB” Kamil Wypych (administratora danych),

 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa?

Posiadasz prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez „JustB” Kamil Wypych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.

W jaki sposób możesz uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę info@justb.pl.

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,

 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.

 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).

 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 • Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Jako użytkownik naszego serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu (komputerze, laptopie, telefonie). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym zapyta Cię o to.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Stosujemy następujące pliki cookie na naszych stronach:

Nazwa pliku Cookie           Trwałość                                   Cel

svSession                             Trwały                                     Identyfikuje unikalnych użytkowników i śledzi sesje użytkownika                                                                                                         w witrynie

hs                                       Cookie sesji                                Bezpieczeństwo

XSRF-TOKEN                        Cookie sesji                                Bezpieczeństwo

smSession                            Trwały (Dwa tygodnie)                Identyfikuje zalogowanych członków witryny

TSxxxxxxxx (gdzie "x"            Cookie sesji                               Bezpieczeństwo

zastępowany jest 

losową serią cyfr i liter)

TSxxxxxxxx_d (gdzie "x"         Cookie sesji                               Bezpieczeństwo

zastępowany jest 

losową serią cyfr i liter)

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane zabezpieczamy za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany, Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

 

Klauzule do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane Rozporządzenie RODO) w związku z zawartą pomiędzy nami umową informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: „JustB” Kamil Wypych z siedzibą w Warszawie, 01-748 Warszawa,
  Szamocka 10c/133, wpisana do rejestru CEIDG z nr NIP: 618-213-59-20.

 2. Możesz kierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na nasz adres mailowy: info@justb.pl

 3. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

  • komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, kierowania do Ciebie treści marketingowych (marketing bezpośredni) co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO);

  • tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz oraz statystyk, co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO);

  • związanych z potencjalną możliwością zaistnienia sporu między Tobą a Administratorem (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO).

 4. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, usługi fakturowania i rozliczania zawartej umowy, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.

 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 6. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Okres ten może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami przez Administratora. Po upływie okresów przechowania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 7. Posiadasz nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym udzielenia informacji o przetwarzaniu danych lub uzyskania ich kopii. Masz także prawo sprostowania nieprawidłowych danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania.

 8. W razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu i dalszej komunikacji z Tobą. Jeśli nie podasz swoich danych wysłanie formularza nie będzie możliwe.

 10. Na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w tym profilowaniu.