Pozwolenie na pracę - Warszawa

LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA
LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA

Czy wiesz, że... ?

Nieprawidłowości związane z zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce narażają pracodawcę na surowe kary finansowe (do 30 000 zł), karę pozbawienia wolności (do lat 3), zakaz dostępu do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a także wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zezwolenie na pracę (legalizacja pracy) Warszawa

Legalizacja pracy cudzoziemców jest bardzo ważna, ponieważ nieprawidłowości związane z zatrudnieniem obcokrajowca grożą surowymi sankcjami zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Podstawowymi warunkiem legalnego zatrudnienia jest legalny pobyt (tymczasowy lub stały) osoby oraz legalizacja pracy, np. poprzez uzyskania pozwolenia na pracę.

Potrzebujesz pomocy przy legalnym zatrudnieniu cudzoziemca?

Kto musi uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce?

Legalizacja pracy dotyczy osób spoza Unii Europejskiej,  Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.. Wnioskodawcą o wydanie zezwoleni na pracę jest pracodawca. Wszystkie dokumenty składane są w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy. Przykładowo firma z siedzibą w Warszawie lub Piasecznie, składa wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który znajduje się w Warszawie. Decyzja o wydaniu pozwolenia powinna być wydana w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, który nie zawiera braków formalnych. Ze względu na częste błędy popełniane przez pracodawców podczas wnioskowania o pozwolenie na pracę okres ten wydłuża się niekiedy do wielu miesięcy..

Zezwolenie na pracę Warszawa - rodzaje

Istnieje wiele typów zezwoleń na pracę.. W zależności od charakteru pracy, którą pracodawca stara się zalegalizować,  należy uzyskać odpowiedni typ pozwolenia. Obecnie przepisy mówią o 6 typach (A, B, C, D, E, S). Informacje na temat tego, jaki typ zezwolenia należy uzyskać znajdziesz tutaj.

W związku z wydawaniem zezwoleń na określony okres należy pamiętać o ich przedłużaniu. Za nielegalną pracę pracownik podlega karze finansowej o wysokości minimum tysiąca złotych. Grozi mu również nakaz opuszczenia Polski i do pięciu lat zakazu wstępu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Obywatele wybranych państw mogą podjąć pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z obecnymi przepisami pracę na podstawie oświadczenia mogą podjąć obywatele następujących państw:

 • Ukraina,

 • Rosja,

 • Białoruś,

 • Armenia,

 • Mołdawia,

 • Gruzja.

Zarówno jak w przypadku pozwolenia o pracę, oświadczenie składa pracodawca w Powiatowym Urzędzie Pracy. W Warszawie znajdują się dwa Powiatowe Urzędy Pracy, w następujących lokalizacjach:

 • ul. Grochowska 171B, dzielnica Praga-Południe

 • ul. Ciołka 10A, dzielnica Wola

Jednolite pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce

Pozwolenie na pracę sezonową - legalizacja pracy Warszawa

Jeżeli osoba przebywa legalnie na terytorium Polski, może ubiegać się o Zezwolenie na pobyt i pracę. Pracownik czyni to niezależnie od pracodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku osoba otrzymuje Kartę Pobytu. Wniosek składa się w Urzędzie Wojewódzkim. Wyrobienie tego pozwolenia w praktyce trwa zazwyczaj do 7-8 miesięcy.

Tutaj przeczytasz więcej na temat tego pozwolenia.

Obcokrajowcy mogą podejmować się prac sezonowych, regulowanych przez Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. Pracami wymienionymi w rozporządzeniu są między innymi:

 1. Chów i hodowla zwierząt,

 2. Uprawa roślin,

 3. Usługi wykonywane w placówkach gastronomicznych i noclegowych.

Pracownik może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową na okres maksymalnie 9 miesięcy w okresie roku kalendarzowego.

Jak działamy?

Krok 1

Kontaktujesz się

z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

Kontakt

Krok 2

Bezpłatnie szukamy najlepszego rozwiązania

i przedstawiamy niezobowiązujący kosztorys

Krok 3

Zajmujemy się

całą procedurą

i dostarczamy gotowy dokument

Korzyści z powierzenia nam Twojej sprawy:

Oszczędność czasu

Uzyskamy zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie przy Twoim minimalnym zaangażowaniu. Nie musisz zagłębiać się w zawiłości przepisów prawnych, stać w kolejkach, samodzielnie kompletować obszernej dokumentacji czy prowadzić korespondencji z urzędami. 

Gwarancja powodzenia

Doświadczeni Specjaliści po zapoznaniu się z Twoją sytuacją szukają najkorzystniejszego rozwiązania, które da gwarancję powodzenia. Uzyskanie dokumentów z nami staje się proste, szybkie i bezpieczne.

Rozliczenie za efekt

Stosujemy sprawiedliwy model rozliczenia za efekt. Dzięki temu masz pewność, że zależy nam na doprowadzeniu sprawy do końca tak samo jak Tobie.

Bezpieczeństwo

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemca będą legalne w świetle prawa, dzięki czemu zabezpieczysz się przed surowymi sankcjami wynikającymi z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. 

Pobierz darmowego e-booka